fbpx

מרכז אוראסיס לרפואת עיניים | ד"ר עורואה נאסר MD MPH

ביטוח_ישיר
מגדל
מנורה
ביטוח 2

התאמת עדשות בחולי קרטוקונוס

מה זה קרטוקונוס (קרנית חרוטית)

קרטוקונוס הוא מצב בו הקרנית מאבדת את הצורה הטבעית שלה ומתחילה לבלוט קדימה עד שמקבלת צורת קון (קונוס). עם הזמן הקרנית הופכת לדקה יותר ונוצר אסטיגמטיזם (צילידיר) לא סדיר ומיופיה גבוהה (קוצר ראיה) שמביאים לשינוי המספר במשקפיים.

אם המצב לא מטופל, זה עשוי לגרום לאיבוד ראיה ועיוורון. שינויים המבניים הנ”ל בקרנית גורמים לירידה הדרגתית בראייה, ראייה כפולה, הילות וסנוורים, עיוות ראייה וקוצר ראייה מתקדם. לעתים קרובות, שינויים אלה יובילו לחוסר יכולת להתאים משקפיים או עדשות מגע רכות. לעיתים, אם הקרנית נעשית דקה מדי, יכול להתפתח “הידרופס” הגורם לבצקת קרנית פתאומית ואובדן ראיה פתאומי.

התאמת עדשות מגע ושיפור הראיה בקרטוקונוס:

אפשר לשפר ראיה בקרטוקונוס בהתאם למצב הקרנית, העובי, צילינדיר, המספרים שיש ודרגת הקרטוקונוס. עקב הצילינדיר הלא נורמלי, השיטה הכי טובה לשיפור ראיה וביטול הצילינדיר בקרנית עם קרטוקונוס הוא עדשת מגע. קיימים סוגים שונים של עדשות מגע שלכל אחת יש לה את היתרונות והחסרונות שלה:

עדשות מגע רכות ללא צילינדיר (Toric soft contact lenses): עדשות אלו הן עדשות רכות רגילות שמתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית ללא צילינדיר משעמעותי או צילינדיר מינימלי.

עדשות מגע רכות עם צילינדיר (Toric soft contact lenses) : עדשות אלו הן עדשות רכות אך יחד עם זאת הן עדשות טוריות שמטרתן לתקן צילינדיר קרניתי. עדשות אלו מתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית עם צילינדיר שמשפיע מבחינה ראייתית אך יחסית צילינדיר ישר ולא מעוות.

עדשות Soft-K: עדשות אלו הן עדשות רכות אך עבות במרכז. והן מתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית עם צילינדיר מעוות ובדרגה קטנה עד בינונית ומיופיה בדרגה קטנה עד בינונית.

עדשות קשות קטנות (RGP): עדשות אלו הן עדשות קשות ויחסית קטנות, בגודל 5-6 מ”מ. עדשות אלו מתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית עם צילינדיר מעוות ובדרגה קטנה עד בינונית ומיופיה בדרגה קטנה עד בינונית.

עדשות סימיסקלרליות (Semi-scleral contact lense): עדשות אלו הן עדשות קשות אך בגודל 13-15 מ”מ. עדשות אלו מתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית עם צילינדיר מעוות ובדרגה בינונית עד גבוהה ומיופיה בדרגה בינונית עד גבוהה.

עדשות סקלרליות (Scleral contact lense): עדשות אלו הן עדשות קשות אך בגודל 15-20 מ”מ ולפעמים יותר. עדשות אלו מתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית עם צילינדיר מעוות ובדרגה גבוהה עד גבוהה מאוד ומיופיה בדרגה גבוהה עד גבוהה מאוד.

עדשות היברידיות (Hybrid contact lenses): עדשות אלו הן עדשות קשות במרכז שלהן אך רכות בפריפריה שלהן. עדשות אלו מתאימות למקרי קרטוקונוס עם קרנית עם צילינדיר מעוות ובדרגה קטנה עד בינונית ומיופיה בדרגה קטנה עד בינונית.

איך מתבצע תהליך התאמת עדשות מגע לקרטוקונוס?

תהליך ההתאמה אורך כשעה לפחות ולפעמים אף יותר. במהלך ההתאמה מתבצעת בדיקה ראיה חוזרת. מתבצע מיפוי קרנית חוזר ומדידות של קמירות הקרנית וקוטר הקרנית. בהתאם לנ”ל, ובתור התחלה תיבחר עדשה באופן אמפירי ומתבצעת בדיקת התאמה לסוג עדשה זה. אם העדשה לא נוחה למטופל ולא יושבת טוב ולא ממורכזת טוב על הקרנית, עוברים לסוג אחר של עדשות להתאמה.

ממשיכים לחזור על תהליך זה עד שמוצאים עדשה שמתאימה ונוחה למטופל. אם העדשה נוחה למטופל ומסתדר טוב איתה, והיא יושבת וממורכזת טוב על הקרנית, מתבצעת בדיקת רפרקציה חוזרת ונבדקת כמות הטעות הרפרקטיבית השאיריתית. ממשיכים לעשות זאת עד לקבלת הראיה הכי טובה שיש. בהתאם לנ”ל מספר וסוג העדשה מוזמנים.

Skip to content